1
God is

2
Helper

3
Transformatie

4
Hulproep

Als het lijkt alsof wanhoop de overhand heeft

Weet dan: wij zijn vol liefde om je heen

En laten je nooit, nee, nooit, alleen!

5
Gouden sleutels

Een leven samen

Sleutel van Liefde

om elkaars hart te blijven openen

in momenten van ergernis, verdriet,

je alleen en onbegrepen voelen

Gebruik de sleutel

Vergeet niet dat deze er altijd is.
6
Boodschappers van Licht

Een mandala van vreugde

Van  puur geluk

Vlinders, engelen van het licht

Op ragfijne vleugeltjes zwermen ze uit

Vol van liefde en zuiverheid

Laat hen gaan

De vrijheid tegemoet

Verspreidend hun liefdevolle gloed

En bovenal hun vreugde

Boodschappers van het licht

Licht, uitstromend naar alle windstreken

Daar, waar hun geschenken,

Hun liefde welkom zijn

Word als een vlinder

Meer en meer.

7

Verbinding

Deze mandala wil je wijzen op de verbinding met je Bron

Waar je nooit los van bent

Zelfs niet als dat kon

Zie ook de verbinding met een ieder om je heen

Ieder is gelijk

En niémand staat alleen!
8

Ware Zelf

Een bloem breekt door

Zolang verborgen

Werpt steeds weer lagen af

Zodat die bloem,

Die jij

Steeds stralender aan het Licht  kan komen.
9
Bollen van Vreugd

Sterren, bloemen van vreugde zend ik Ontvang ze, neem ze aan,

Kijk ernaar en speel ermee.

Vreugde en kind zijn,

laat ze toe in je leven,

Geniet ervan en

Laat ze deel worden van je bestaan.

Ze behoren jou, een ieder, toe.
10
 

Helend Licht

Het Licht de wereld indragen,

Oneindig, grenzeloos, helend Licht.

11

Evenwicht

Het mannelijke

En vrouwelijke

In jezelf

In evenwicht brengen.

12

Oplossen onrust

Houd contact met je Kern,

Het Goddelijke in je

Daar vind je rust en kalmte

Dat is wat je bent

De onrust in je denken

Zal daardoor oplossen.
13
Vuur, kracht

Kracht

Wil te voorschijn komen

Vuur, soepelheid

Laat het stromen

Deze kracht levert op

Dat je bij jezelf blijft!

14

Onthulling

Je Kern

Meer en meer in zicht

Breekt door

Omgeven door bloemen

Transparant, zuiver

Een mengeling van kleuren

In harmonie met elkaar

Geeft rust,

Blijdschap en vertrouwen!


15

Vrijheid

Een stuk vrijheid wordt geboren

Gouden vogels vliegen uit

Moed om voor jezelf te gaan staan

Beperkingen los en achter je te laten.

Vrijheid, ongebondenheid,

Weet hebben van wié je bent

Geest Zijn

De Kroon op je werk!

16

Licht, vreugde in jezelf

Licht, sterretjes, blijdschap en vreugde

In jezelf

Donkerte wordt naar het licht gebracht

Waar het transformeert

Warmte, diepte, heelheid.

Jij bent een kleine kosmos

Daar is het begin, in jou

Dat stroomt overal, onbeperkt heen.

17

Open bloem

Een zich openende bloem

Uitnodigend, omarmend, stralend

Emoties en oordelen lossen op

Wat blijft is schoonheid, pracht, zijn!
18

Engelbescherming

Hulp, engelen

Buigen zich over je heen

Verbonden met je Zelf

Bieden bescherming, blijdschap

Eeuwig ben je        

Kracht en liefde

Een en al beweging, groei.
19

Zegenende handen

Handen die je zegenen

Onzichtbaar, maar zo écht

Loftrompet van vreugde

Fakkel die je bijlicht

Op je levenspad.

20

Contact met je Bron

In je is je Bron

Maak contact daar mee

Steeds opnieuw

Zodat dit blijvend voelbaar wordt

Zuiverheid, schoonheid

Speelsheid en Liefde

Komen dan

Vanuit je ontuitputtelijke Levensbron

Vanzelf naar buiten toe.

21
Diepte

De hemel breekt open

Wolken schuiven opzij

Maken plaats voor nieuwe inzichten

Flonkerend als sterren aan het firmament

Oude kennis, weten

Gaat meer en meer

Herinnerd worden.
22

Uit vorm brekend

Uitgeslagen vleugels

Brekend uit de vorm

Op weg naar het vormloze

Bewustzijn, geest.
23

Spiegel van de Waarheid

Jouw Licht, schoonheid en puur zijn

Meer en meer zichtbaar

Jouw Werkelijkheid.
24

Woestijnbloem

Wees jezelf ervan bewust

Altijd in je eigen spiegel te kijken

Zo verander je dorre, in vruchtbare grond en kan

Dat wat je wérkelijk bent

Uitbundig gaan stralen

Zo draag je bij

Aan het bewustmaken van hen

Die nog slapen!


25

Aanwezigheid

Gouden wortels

Zijn in het nu

Aanwezigheid

Voelen, transformatie daardoor

Opengaan, bloeien

Voor de zachte stem

Van de Geest

Verbinding.
26

Explosie

Explosie

Iets opent zich in jou

Luchtig, speels en zuiver

Ontrolt zich openheid

Je kwetsbaarheid wordt kracht.
27

Kracht

Gods Kracht in jou

Zo sterk en grenzeloos

Wees je daarvan bewust

Dáárdoor heb jij de kracht

Je gedachten te richten

Op liefde, verbinding, vergeving

Op dát wat heelt

Gedachten, op vergeving gericht

Transformeren jouw leven

En dat van vele anderen.

28

Beweging

Dat wat diep verborgen ligt

In de spelonken van het onbewuste

Laat groei, beweging het zacht naar het bewuste brengen

Waar het “vergeven” mag worden

Geheeld.
29
Engel

Welkom, engel

In het weten

Dieper verbinding

Met wie je werkelijk bent

Liefdevol en stralend

Jouw ware Zelf.

30

Dansende bloem

Dans door het leven

Met liefde aan je zij

Steeds dieper zul je weten

Die liefde, dat ben jij!

31

Lichtdragers

Warm je aan het Licht

Weet dat je drager

En verspreider bent!
32

Groeiende liefde

Liefde bloeit, groeit

En vloeit

Doordringt alles

Ontembaar

De zachtheid ervan

Brengt het inzicht:

“Ik ben!”

33

Geboorte

Geboorte van Licht

Keuze daarvoor

Eén zijn

Kansen volop

Ieder moment opnieuw!

34

Diepe stilte

In de stilte diep van binnen

Voel ik liefde, zijn

Warmte, ontroering

Groots en heerlijk

Geen woorden voor!

35

Oplossen mist

Er wonen licht en vreugde in mij (cursus in wonderen)

De mist lost op

Tot flarden, draden, zich ontknopend

Verliest zijn greep

Zijn ondoorzichtigheid

Helder het inzicht:

“Ik ben licht”!

36

Zorg en leiding

Laat los, vertrouw en volg

Er wordt voor je gezorgd

Je wordt geleid

En weet:

Je wordt gedragen!

37 Kerst
38 Glas in lood