01  Basis


Liefde voor mijzelf

basis voor alles dat ik voel

en delen mag

in wat ik ook maar tegen kom

in mijn leven.

Zonder deze zelf Liefde

leef ik niet echt

niet voluit

dus groei ik

in liefde

voor mijzelf!


Gerda 2017 

02  Dromen


Voel ik mij verward

Niet helemaal in vrede

Van binnen

Alsof ik kijk door een

Wirwar van sluiers

Ik ben degene

Die iets over zichzelf gelooft

Dat niet waar is

Daarin meegaat

Gevangen als in dromen

Of?

Als ik mijn eigen dromer ben

Kies ik liever

Een andere droom

Mijn droom

Van vrede en geluk!


Gerda 2017


 

03  Luisteren


Duidelijk kwam binnen

in mijn geest,

wat is het

waar jij naar luistert

nu, op dit moment?

Ego’s stem

of die van Licht

van Ruimte?

En terstond

kwam rust

over mij!


Gerda mei 2017
04 Mijn weg


Ineens, zomaar

In stille overpeinzing

Weten, intens weten

Mijn levenspad

Mijn weg

Mijn passie

Dit is mijn zekerheid

Mijn geluk

En ik voel

Kracht door mij heen

Stromen!


Gerda 2017 
 

05  Op weg


Ik baan mij mijn weg

Naar Wie ik Ben

Naar authenticiteit

Naar veiligheid

Zie en voel

Hoe veilig ik in verbinding ben

Hoe beschermd

Hoe geleid

Verwondering

Ontroering

Hoe kan ik ooit eenzaam zijn

Als ik omarm dat ik Grootheid Ben!


Gerda april 2017

(Workshop  De Volgende Stap)
 

06  Opkijken


In het opkijken naar een ander

Het boven mij plaatsen

In het Zijn

Loop ik weg bij mijzelf

Maak ik mezelf klein

Ondergeschikt

En weg van mijn kracht!


Gerda 2017


 

07  Sterk


Zo sterk wil ik me voelen

Dicht bij mijzelf

In mijzelf

Dat ik thuis ben

Thuis in mijzelf

Wat is er mooier dan dat

Stevigheid, zekerheid

Blij met mijzelf

En dankbaar

Waar en met wie

Ik ook ben!


Gerda 2017


 

08  Thuiskomst


Het leven

Welwillend

Behulpzaam

Met maar één doel

Mij terug te laten keren

Tot mijn Bron

Thuiskomst!


Gerda april 2017


 

09 Omarming


Omarming

liefdevol

binnen sluiten

van mijn ouders

hun ouders

die van hen

en ga zo maar door.

Zij staan achter mij

onvoorwaardelijk

door hen ben ik hier

met zoveel kwaliteiten.

Dankbaar

ik voel mij sterk

en zo gedragen en…..

welkom!


Gerda 2017
 

10 Mijn reis


Bezig ben ik

met een reis

mijn reis van heling

anders kijken

naar wat mij toevalt

toevalt, soms door pijn

door angst, verlatenheid

er niet toe doen.

Vreugde geeft het mij

te leren te weten

dieper dan ooit

dat niets

maar dan ook niets

mij zomaar gebeurt!


Gerda juni 2017


 

11 Later


Denk ik aan later

als ik hier niet meer ben

zie ik ruimheid

vrijheid in scheppingskracht

enorme wijdte

waarin ik

de prachtigste bomen en bloemen plant

een groot landschap zonder eind

waarin ik mij begeef

en creëren mag

ik besef me ineens met een schok

“dat is wat ik altijd al doe”

met en zonder tuin

ik lach, het dringt door

mijn leven lang bezig

zaadjes te planten

te werken in mijn tuin

voor nu en voor altijd!


Gerda aug. 2017 

12 Tijd


Tijd dient mij

geeft gelegenheid

alles aan te pakken

wat mij raakt

overtuigingen

zeker weten dingen

tijd geeft ruimte

telkens en telkens weer

te onderzoeken wat waar is voor mij

en zoveel los te mogen laten.

Tijd

mijn grote hulp

bij opruimen

ik ga ervoor

er is nog

werk te doen!


Gerda 2017


 

13 Soms


Soms

gevoel van gemis, leegte

afwachten

dat die ander mij geeft

wat ik verlang.

Ik kom in beweging

maak zelf

mijn verlangen

waar!


Gerda 2017


 

14 Mijn gedachten


Mijn gedachten

metgezellen

ik neem ze mee

waar ik ook ben

en alleen zij

kunnen mij vrede

en overgave laten ervaren

ik heb de keus!


Gerda 2017


 

53 Nu


Als ik bezig ben

in mijn tuin

vervliegt de tijd

of staat hij stil?

Er is - lijkt het -

alleen maar Nu

en opperste

gelukzaligheid!


Gerda 2017


 

16 Ouder worden


Ik word ouder

mijn lichaam is niet meer

zoals het was en was en was

iedere fase in mijn leven

mag ik aanzien

en omarmen

mijn doel:

dit te kunnen accepteren

totaal

met het weten

diep van binnen

dat mijn innerlijke

wijsheid

degene die ik Werkelijk ben

blijvend is!


Gerda 2017


    Jaardoel voor 2018

17 Stille diepe overpeinzing

Onderzoeken

Helder krijgen

Waar ik voor ga

Het komend openstaande jaar

Wat, diep in mij

Schreeuwt om aandacht

Wil eindelijk gezien worden


Ik hoor het

Weet en…..

Open mij

Geef me over

Aan Universele Hulp

Om los te laten

Wat nog steeds

Mijn volledig Zijn

Mijn vrijheid

Tegen houdt


Helder, luid in vol vertrouwen

Spreek ik mijn verlangen uit!


Gerda 2018


 

Serie gedichten tijdens en na workshop “De Volgende Stap” maart


18 Gedragen


Hoe ik mijn Stem

Van binnen ook noem

Het maakt niet uit

Het maakt niéts uit

God, Heilige Geest,

Universum, Hoger Zelf

Ik word gedragen

Gestuurd en geleid

De naam maakt niets uit

Als ik maar wéét

Dat ik alleen

Alleen maar daarnaar

Mijn Stem van binnen

Hoef te luisteren!


Gerda 2018

 

19 Los laten


Een oud stuk

Is wat ik voel

Het grijpt me beet

Ik schud me los

En doe een stap

Vooruit

Vooruit vooruit

Ik kán dit

Voor uit

Op nieuwe wegen!


Gerda mei 2018